Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Công Tác

Công tác, công ty những điểm chung
Ngàn đêm mải miết bỗng lung tung
Nay đây mai đó cùng hưu trí
Hạ cánh an toàn thế mới hung. 

Vào Bộ Đội

Anh đi tạm biệt người em yêu
Phơi phới lòng anh lộng gió chiều
Anh đi em ở đừng buồn nhé
Thống nhất non sông hạnh phúc nhiều.

Trông Ra

Trông ngoài xa hội thời nay
Phần thì vui sướng - phần thì ngây ngấy lòng
Ngấy lòng vì những loằng ngoằng
Vui trong giấc ngủ - sướng bằng khi vui.