Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Oai

Oai phong, oai vệ, với oai oai
Hỏi ở đời này có những ai
Mặc sức thừa hơi tha hồ đến
Ba vạn chín nghìn chẳng có sai.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét