Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Hề

Hề này đâu phải hề nghệ thuật
Chú Tiễu càng không hỏi hề gì ?
Lúc rồi lúc hề y như thật
Chết đến nơi rồi chẳng biết chi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét