Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Trông Ra

Trông ngoài xa hội thời nay
Phần thì vui sướng - phần thì ngây ngấy lòng
Ngấy lòng vì những loằng ngoằng
Vui trong giấc ngủ - sướng bằng khi vui.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét