Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Hưu Trí

An nhàn, an tọa, an tâm
Nghèo, giàu phó mặc có cần chi đâu
Ngày , tháng, năm lúc nông sâu
Đất trời ấp ủ bao lâu chẳng thừa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét