Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Vui

Hết buồn có lẽ sẽ đến vui
Đắng cay đi vắng tới ngọt bùi
Không vui không sướng làm sao được
Vui qua buồn hết lái mía lùi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét