Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Hồ Gươm

Tháp rùa soi bóng nước Hồ Gươm
Qua cầu Thê Húc đến Ngọc Sơn
Lồng lộng trời xanh cao tháp bút
Văn hiến Thăng Long tả trời xanh

Hồ Gươm  xanh trải tình đất nước
Mạch nguồn hội tụ suốt thời gian
Hà Nội - Thăng Long hình Tổ Quốc
Hùng thiêng sông núi nước Việt Nam.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét