Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Khinh

Ở nhà lắm kẻ yêu thương
Ra ngoài ối kẻ khinh thường đó nghe
Có rổ thì mang mà che
Bằng không hàm có răng nhe về nhà.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét