Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Luồn

Loài rắn xưa nay sống lách luồn
Trời cho lột xác vạn thọ luôn
Con người chỉ được vào hang thụt
Thế mà lắm kẻ vẫn hám luồn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét